Concrete canvas

CO JE CC ?

CONCRETE CANVAS JE FLEXIBILNÍ, CEMENTEM IMPREGNOVANÁ TKANINA NAHRAZUJÍCÍ STŘÍKANÝ A LITÝ BETON, JEHO PREFABRIKÁTY, GEOTEXTILIE, HYDROIZOLACE A DRCENÉ KAMENIVO.

JDE O NÍZKOUHLÍKOVOU TECHNOLOGII ŠETRNOU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ S 10-KRÁT RYCHLEJŠÍ INSTALACÍ OPROTI VÝROBKŮM Z KONVENČNÍHO BETONU.

Concrete Canvas je součástí revoluční nové třídy stavebních materiálů s názvem Geosyntetické cementové kompozitní rohože (GCCM). Je to flexibilní, betonová impregnovaná textilie, která při hydrataci vytvrdne na velmi pevnou, hydroizolační, chemikáliím a ohni odolnou  betonovou vrstvu. 

V podstatě ho lze popsat jako “betonovou tkaninu” a používá se na širokou škálu aplikací včetně rychlého obložení vodních kanálů, k ochraně svahů a gabionů, k zabránění růstu vegetace, na opravu propustí a na obecnou sanaci narušenéhp betonu.

Zabezpečuje ochranu vůči UV záření a zvětrávání.

Absorbuje energii z nárazů a zajišťuje další stabilitu materiálu i při částečném rozpadu.Směs z vysoce kvalitního cementu, která po hydrataci zatvrdne a vytvoří tak pevnou  betonovou  hmotu.

Hydroizolační  vrstva, která zabraňuje růstu vegetace a poskytuje také vysokou odolnost vůči chemickým látkám.

Concrete Canvas má širokou škálu použití , jako například:

ZAMEZENÍ RŮSTU VEGETACE

OPRAVY
NARUŠENÝCH
BETONŮ

OBLOŽENÍ HRÁZÍ

VÝSTAVBA KANÁLŮ

PŘÍKLADY NEJČASTĚJŠÍCH APLIKACÍ :

NOVINKY

Životnost CC prodloužena

BBA certifikovalo životnost CC minimálně na  120 let pro aplikace na zabránění růstu vegetace a k ochraně svahů

0
LET

Concrete Canvas je dostupný jako návin na velké roli  nebo jako menší snadno přenosná rolka o váze cca 60 kg. Návin na roli nabízí nejrychlejší instalaci, musí být nasazen pomocí  zvedacího mechanismu. Co se týče produktivity práce a přepravy, návin je efektivnější než snadno manuálně přenosná rolka.

Pro instalační projekty  jsou k dispozici 3 různé síly  materiálu: 

CC5 (5mm), CC8 (8mm), CC13 (13mm). 

Concrete Canvaso o síle 13mm odpovídá 150mm konvenčního betonu.

V jedné roli  návinu je až 200 m² betonového plátna, což odpovídá stejnému množství  konvenčního betonu, které  musí na místo instalace dopravit dva sedmnáctitunové domíchávače.

Play Video

Průvodce výstavbou kanálu