Výstavba kanálů

Concrete Canvas  můžete rychle a jednoduše rozvinout do připraveného profilu kanálu nebo  příkopu, zhydratujete jej dostatečným množstvím vody (6 l/m2)  a stavbu kanálu máte  hotovou. Při porovnávání s jinými  metodami  managementu regulace vody jde o  vysoce efektivní nízkonákladovou  metodu výstavby oproti klasickým metodám jako jsou: betonování, dlaždice, betonové prefabrikáty, stříkaný beton atd. s vysokou životností 50 -12O let podle způsobu využití.

Benefity

Velmi rychlá a jednoduchá instalace

Přizpůsobí se každému profilu kanálu

Nízké dopravní a celkové náklady

Nevyžaduje žádné speciální nářadí

Instalace je možná za každého počasí

Hlavní vlastnosti CC

Pevnost v tlaku 50 MPa za 24 hodin, 80 MPa za 28 dní

Certifikovaná životnost min. 50 nebo 120 let podle způsobu použití

Jediný betonový výrobek. který má pevnost v ohybu (38mm na 1 bm)

Velmi dobrá reakce na oheň Euroclass B-s1, d0 , nepřispívá k šíření požáru

Chemická odolnost proti všem látkám od pH 1 až po pH 13

Odolnost proti oděru 0,2 mm / 1000 cyklů

Vysoká odolnost proti prorůstání všech druhů kořenů

Nízký Manningův součinitel drsnosti 0,011 n

Vysoká úspora uhlíkové stopy 55-85%

Koeficient teplotní roztažnosti je 0,012-0,015 mm/mk