Opravy narušených betonových nebo kovových konstrukcí

Ideální jako ochranný povrch v aplikacích narušených betonových jímek a kanálů, kovových propustí. Betonová tkanina CC je cenově velmi výhodnou alternativou ke klasickým technologiím oprav. Může se použít na svahu i na dně kanálů a jímek, skládek,  na čelní straně, vstupu a výstupu propustků, aby se zabránilo erozi a podtečení stávající konstrukcí.

Benefity

Prodlouží o 50 let životnost již existujících kanálů, jímek, skládek a propustí

Hydratuje se lokálním zdrojem vody

Snadná a rychlá instalace