Zabránění růstu vegetace

Díky rychlé aplikaci a životnosti minimálně 50 let je Concrete Canvas ideální k zabránění růstu vegetace kde je to nezbytné pro provozní a bezpečnostní požadavky. Nevyžaduje se žádná údržba, což při minimálně 120 leté životnosti výrazně snižuje celkové náklady.

Životnost

0
LET

Benefity

Nižší celkové náklady

Skoro žádná údržba

Rychlá instalace