PROVEDENÉ APLIKACE

Ropný a plynárenský průmysl

Rusko, petrochemický komplex,Sachalin

Tato oblast se vyznačuje nepříznivými klimatickými podmínkami. Teplota vzduchu zde může dosáhnout hodnoty pod -40ºС. Během 8 měsíců v roce je vše kolem pokryto 4 metrovou vrstvou sněhu. Proto byla prioritou rychlost práce. Pokládání betonu bylo komplikované skutečností, že komplex byl postaven na spodní vrstvě písečné půdy.

Ochrana potrubí před vegetací

Veľká Británia, Granjemouth, Falkirk

Dříve se rafinerie Petroineos snažila vyřešit problém růstu vegetace a akumulace vody pod složitými potrubími v rafinérii přidáním drceného kamene, ale ten časem vegetace přerostla. Uvažovalo se o možnosti betonování, vyžadovalo by to však rozsáhlé zemní práce a výsledek by nemusel být vyhovující. Technologie Concrete Canvas poskytla nejen spolehlivou ochranu potrubí před vegetací s dobrou drenáží, ale i celou řadu dalších výhod. Ani v plochy  s nízkou výškou potrubí nebyly žádnou   překážkou pro ukládání Concrete Canvas.

Zpevnění ochranné hráze

Australia, Maclay, Queensland

Předchozí pokusy o opravu ochranné přehrady kolem nádrže na petrochemické výrobky pomocí stříkaného betonu a asfaltu byly neúspěšné. Taková práce by navíc trvala asi 2 týdny. Concrete Canvas se ukázal být mnohem ekonomičtější a poskytoval vysokou úroveň ochrany objektů.

Omán

Na ochranu svahu, který byl poznamenán erozí a padaly z něj kameny investor použil Concrete Canvas a stříkaný beton. Investor tak byl schopen porovnat, který materiál je nejekonomičtější a nejúčinnější.

Zpevnění svahu

Jižní Irák

Concrete Canvas se použil k zabránění eroze a posílení náspu mostu v zařízení na těžbu ropy a plynu v jižním Iráku. Příčinou eroze byly povětrnostní podmínky, zejména deště. Požadavkem tohoto projektu byla vysoká rychlost práce a nízké náklady. Zpočátku se zvažovala možnost pokládky betonových desek. Finanční a časové náklady na jejich instalaci však byly vyšší, než se očekávalo

Posílení náspu

Mount Vernon, USA

Protokoly o průmyslové bezpečnosti stanoví, že náspy by měly mít minimální instalovanou výšku a aby se zabránilo erozi, je nutné pravidelné profilování a zpevňování svahů. Předtím se na posílení náspu používal asfalt, což bylo drahé. Každých 5-7 let se prasklá asfaltová vrstva musela vyměnit a pravidelně probíhaly drahé opravy. Investor použil Concrete Canvas, čímž zabezpečil všechny potřebné vlastnosti, které hráz musí splňovat a prodloužil životnost hráze o minimálně 50 let.

Hráz

Německo, Schwedt

Původní betonová struktura začala praskat a delaminovat, což mělo za následek výrazný únik vody. Byly zvažovány možnosti úplné restrukturalizace bazénu litým betonem. Vyžadovalo by  to však značnou investici času, během kterého by továrna nefungovala. Použitím Concrete Canvas se čas odstávky výrazně snížil a tím ušetřil náklady spojené s odstávkou.

Oprava betonové nádrže