ZMĚŇTE POHLED NA BETONOVÁNÍ . . .

Představte si, že budete moci používat beton na svazích, ve vodě a v na jiných těžko dostupných místech bez forem, bez armování, bez míchání a s minimálním vybavením. Geosyntetická cementová kompozitová rohož Concrete Canvas je flexibilní tkanina, která se snadno ohýbá a přizpůsobuje, což jí umožňuje sledovat přirozené tvary podloží, například příkop, kanál, hráz a svah.

Materiál nelze přehydratovat, takže může být instalován i v dešti nebo pod vodou, dokonce i ve slané vodě (mořské). Protože se vyrábí v různých velikostech, včetně menších balení, která jsou vhodná pro manipulaci i pro dva muže, snižuje se tím potřeba těžkých strojů. CC je ideální alternativou k sypanému kameni, stříkanému a litému betonu.

Concrete Canvas může být použit na jakémkoliv místě, které potřebuje ochranu před erozí nebo před opotřebením, a používá se hlavně na vedení a zadržování vody nebo jiné tekutiny (i kyseliny, kalů, nebo jiných odpadních vod, třeba i radioaktivních), k ochraně potrubí, inženýrských sítí , gabionů, atd… .

 

ZAMEZENÍ RŮSTU VEGETACE

OPRAVY NARUŠENÝCH BETONŮ

OCHRANA SVAHŮ

OBLOŽENÍ HRÁZÍ

VÝSTAVBA KANÁLŮ

CC je možné ukládat v podélném i v příčném směru , přičemž záleží zejména na velikosti a  ohybu  profilu kanálu. Při podélné instalaci, která je extrémně rychlá , se samozřejmě  dosahuje mimořádně vysoké produktivity práce a úspory celkových nákladů na výstavbu prováděného vodního díla. 

K INSTALACI CC JE ZAPOTŘEBÍ :

Podélná instalace CC8 o šířce 3,3m při rychlosti 400m2/hod. :

Příčná instalace přepadového kanálu :

PRŮVODCE INSTALACÍ CC: